Jumat, 18 November 2011

Latihan 44 APKOM 4 D4B

11 komentar:

 1. FARADILLAH AMALIA RIVAI

  LATIHAN 44

  Public Class Latihan44_46109010
  Dim hubung As New OleDb.OleDbConnection("provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source= " & Application.StartupPath & "\data grafik.accdb")
  Dim faradillah As New DataTable


  Private Sub latihan44_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
  Dim fara As New OleDb.OleDbDataAdapter
  fara = New OleDb.OleDbDataAdapter("select * from QPembelianPerBulanan", hubung)
  faradillah.Rows.Clear()
  fara.Fill(faradillah)
  dtg46109010.DataSource = faradillah
  fara.Dispose()

  'membentuk jumlah baris dan jumlah kolo grafik yang akan dibuat'
  chart46109010.RowCount = faradillah.Rows.Count
  chart46109010.ColumnCount = 3

  'memasukkan data ke setiap baris dan setiap kolom dari data table faradillah'

  Dim posisibarisgrafik As Integer = 0
  For Each barisX As DataRow In faradillah.Rows
  posisibarisgrafik = posisibarisgrafik + 1

  chart46109010.Row = posisibarisgrafik
  chart46109010.RowLabel = barisX("BULAN")

  chart46109010.Column = 1
  chart46109010.Data = barisX("UNIT")

  chart46109010.Column = 2
  chart46109010.Data = barisX("RATA-RATA HARGA") / 1000

  chart46109010.Column = 3
  chart46109010.Data = barisX("JUMLAH") / 10000
  Next


  End Sub

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
  chart46109010.chartType = MSChart20Lib.VtChChartType.VtChChartType2dBar

  End Sub

  Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
  chart46109010.chartType = MSChart20Lib.VtChChartType.VtChChartType2dLine
  End Sub

  Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
  chart46109010.chartType = MSChart20Lib.VtChChartType.VtChChartType2dPie

  End Sub

  Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
  chart46109010.chartType = MSChart20Lib.VtChChartType.VtChChartType3dBar
  End Sub

  Private Sub Button5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button5.Click
  chart46109010.chartType = MSChart20Lib.VtChChartType.VtChChartType3dLine

  End Sub
  End Class

  BalasHapus
 2. andi muh. yusri

  Public Class Latihan44_46109038

  Dim Yusri As New OleDb.OleDbConnection("provider=Microsoft.ACE.OleDb.12.0;data source=" & Application.StartupPath & "\Data Grafik.accdb")
  Dim Kaka As New DataTable

  Private Sub Latihan44_46109038_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

  Dim Rhey = New OleDb.OleDbDataAdapter("select*from QPembelianPerBulanan", Yusri)
  Kaka.Rows.Clear()

  Rhey.Fill(Kaka)
  DGV_46109038.DataSource = Kaka
  Rhey.Dispose()

  Chart_46109038.RowCount = Kaka.Rows.Count()
  Chart_46109038.ColumnCount = 3

  Dim PosisiBarisGrafik As Integer = 0
  For Each BarisX As DataRow In Kaka.Rows
  PosisiBarisGrafik = PosisiBarisGrafik + 1

  Chart_46109038.Row = PosisiBarisGrafik
  Chart_46109038.RowLabel = BarisX("BULAN")

  Chart_46109038.Column = 1
  Chart_46109038.Data = BarisX("UNIT")

  Chart_46109038.Column = 1
  Chart_46109038.Data = BarisX("RATA-RATA HARGA") / 1000

  Chart_46109038.Column = 2
  Chart_46109038.Data = BarisX("JUMLAH") / 1000

  Next

  End Sub


  Private Sub Batang_46109038_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Batang_46109038.Click
  Chart_46109038.chartType = MSChart20Lib.VtChChartType.VtChChartType2dBar
  End Sub

  Private Sub Line_46109038_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Line_46109038.Click
  Chart_46109038.chartType = MSChart20Lib.VtChChartType.VtChChartType2dLine

  End Sub

  Private Sub Lingkaran_46109038_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Lingkaran_46109038.Click
  Chart_46109038.chartType = MSChart20Lib.VtChChartType.VtChChartType2dPie

  End Sub

  Private Sub Batang3D_46109038_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Batang3D_46109038.Click
  Chart_46109038.chartType = MSChart20Lib.VtChChartType.VtChChartType3dBar

  End Sub

  Private Sub Line3D_46109038_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Line3D_46109038.Click
  Chart_46109038.chartType = MSChart20Lib.VtChChartType.VtChChartType3dLine
  End Sub
  End Class

  BalasHapus
 3. Public Class Latihan44_46109010
  Dim hubung As New OleDb.OleDbConnection("provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source= " & Application.StartupPath & "\data grafik.accdb")
  Dim wawan As New DataTable


  Private Sub latihan44_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
  Dim riswan As New OleDb.OleDbDataAdapter
  riswan = New OleDb.OleDbDataAdapter("select * from QPembelianPerBulanan", hubung)
  wawan.Rows.Clear()
  riswan.Fill(wawan)
  data46109002.DataSource = wawan
  fara.Dispose()

  'membentuk jumlah baris dan jumlah kolo grafik yang akan dibuat'
  chart46109002.RowCount = wawan.Rows.Count
  chart46109002.ColumnCount = 3

  'memasukkan data ke setiap baris dan setiap kolom dari data table wawan'

  Dim posisibarisgrafik As Integer = 0
  For Each barisX As DataRow In wawan.Rows
  posisibarisgrafik = posisibarisgrafik + 1

  chart46109002.Row = posisibarisgrafik
  chart46109002.RowLabel = barisX("BULAN")

  chart46109002.Column = 1
  chart46109002.Data = barisX("UNIT")

  chart46109002.Column = 2
  chart46109002.Data = barisX("RATA-RATA HARGA") / 1000

  chart46109002.Column = 3
  chart46109002.Data = barisX("JUMLAH") / 10000
  Next


  End Sub

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
  chart46109002.chartType = MSChart20Lib.VtChChartType.VtChChartType2dBar

  End Sub

  Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
  chart46109002.chartType = MSChart20Lib.VtChChartType.VtChChartType2dLine
  End Sub

  Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
  chart46109002.chartType = MSChart20Lib.VtChChartType.VtChChartType2dPie

  End Sub

  Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
  chart46109002.chartType = MSChart20Lib.VtChChartType.VtChChartType3dBar
  End Sub

  Private Sub Button5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button5.Click
  chart46109002.chartType = MSChart20Lib.VtChChartType.VtChChartType3dLine

  End Sub
  End Class

  BalasHapus
 4. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

  BalasHapus
 5. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

  BalasHapus
 6. Public Class LATIHAN44_46109035
  Dim diaz As New DataTable
  Dim diah As New OleDb.OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;data source=" & Application.StartupPath & "\Data Grafik.accdb")

  Private Sub LATIHAN44_46109035_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
  Dim a As New OleDb.OleDbDataAdapter
  a = New OleDb.OleDbDataAdapter("select* from QpembelianPerBulanan", diah)
  a.Fill(diaz)
  diaz_46109035.DataSource = diaz
  a.Dispose()

  'membuat jumlah baris dan jumlah kolom grafik yang akan dibuat
  diahasrini.RowCount = diaz.Rows.Count()
  diahasrini.ColumnCount = 3

  'memasukkan data ke setiap baris dan setiap kolom dari Data Tdiahel QpembelianPerBulanan
  Dim asal As Integer = 0

  For Each BarisX As DataRow In diaz.Rows
  asal =b + 1

  diahasrini.Row =b
  diahasrini.RowLdiahel = BarisX("BULAN")

  diahasrini.Column = 1
  diahasrini.Data = BarisX("UNIT")

  diahasrini.Column = 2
  diahasrini.Data = BarisX("RATA-RATA HARGA") / 1000

  diahasrini.Column = 3
  diahasrini.Data = BarisX("JUMLAH") / 1000


  Next
  End Sub

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
  diahasrini.chartType = MSChart20Lib.VtChChartType.VtChChartType2dBar
  End Sub

  Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
  diahasrini.chartType = MSChart20Lib.VtChChartType.VtChChartType2dLine
  End Sub

  Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
  diahasrini.chartType = MSChart20Lib.VtChChartType.VtChChartType2dPie
  End Sub

  Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
  diahasrini.chartType = MSChart20Lib.VtChChartType.VtChChartType3dBar
  End Sub

  Private Sub Button5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button5.Click
  diahasrini.chartType = MSChart20Lib.VtChChartType.VtChChartType3dLine
  End Sub
  End Class

  BalasHapus
 7. Andi Nurmuhitha (461 09 047)
  LATIHAN 44

  Public Class Latihan4446109047
  Dim hubung As New OleDb.OleDbConnection("provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source= " & Application.StartupPath & "\data grafik.accdb")
  Dim Muhitha As New DataTable


  Private Sub latihan4446109047_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
  Dim itha As New OleDb.OleDbDataAdapter
  itha = New OleDb.OleDbDataAdapter("select * from QPembelianPerBulanan", hubung)
  Muhitha.Rows.Clear()
  itha.Fill(Muhitha)
  DGV46109047.DataSource = Muhitha
  itha.Dispose()

  'membentuk jumlah baris dan jumlah kolo grafik yang akan dibuat'
  chart46109047.RowCount = Muhitha.Rows.Count
  chart46109047.ColumnCount = 3

  'memasukkan data ke setiap baris dan setiap kolom dari data table Muhitha'

  Dim posisibarisgrafik As Integer = 0
  For Each barisX As DataRow In Muhitha.Rows
  posisibarisgrafik = posisibarisgrafik + 1

  chart46109047.Row = posisibarisgrafik
  chart46109047.RowLabel = barisX("BULAN")

  chart46109047.Column = 1
  chart46109047.Data = barisX("UNIT")

  chart46109047.Column = 2
  chart46109047.Data = barisX("RATA-RATA HARGA") / 1000

  chart46109047.Column = 3
  chart46109047.Data = barisX("JUMLAH") / 10000
  Next

  End Sub

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
  chart46109047.chartType = MSChart20Lib.VtChChartType.VtChChartType2dBar

  End Sub

  Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
  chart46109047.chartType = MSChart20Lib.VtChChartType.VtChChartType2dLine
  End Sub

  Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
  chart46109047.chartType = MSChart20Lib.VtChChartType.VtChChartType2dPie

  End Sub

  Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
  chart46109047.chartType = MSChart20Lib.VtChChartType.VtChChartType3dBar
  End Sub

  Private Sub Button5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button5.Click
  chart46109047.chartType = MSChart20Lib.VtChChartType.VtChChartType3dLine

  End Sub
  End Class

  BalasHapus
 8. Public Class Latihan_044_46109006
  Dim conect As New OleDb.OleDbConnection("PROVIDER = MICROSOFT.ACE.OLEDB.12.0; DATA SOURCE =" & Application.StartupPath & "/DATA GRAFIK.ACCDB")
  Dim SRY As New DataTable

  Private Sub Latihan_044_46109006_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
  Dim a As New OleDb.OleDbDataAdapter
  a = New OleDb.OleDbDataAdapter("select * from qpembelianperbulanan", conect)
  SRY.Rows.Clear()
  a.Fill(SRY)
  a.Dispose()

  DATA46109006.DataSource = SRY

  GR46109006.ColumnCount = 3
  GR46109006.RowCount = SRY.Rows.Count

  Dim tingting As Integer = 0
  For Each x As DataRow In SRY.Rows
  tingting += 1

  GR46109006.Row = tingting
  GR46109006.RowLabel = x("bulan")

  GR46109006.Column = 1
  GR46109006.Data = x("unit")

  GR46109006.Column = 2
  GR46109006.Data = x("rata-rata harga") / 1000

  GR46109006.Column = 3
  GR46109006.Data = x("jumlah") / 10000
  Next
  End Sub

  Private Sub GB46109006_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles GB46109006.Click
  GR46109006.chartType = MSChart20Lib.VtChChartType.VtChChartType2dBar
  End Sub

  Private Sub GL46109006_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles GL46109006.Click
  GR46109006.chartType = MSChart20Lib.VtChChartType.VtChChartType2dLine
  End Sub

  Private Sub GK46109006_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles GK46109006.Click
  GR46109006.chartType = MSChart20Lib.VtChChartType.VtChChartType2dPie
  End Sub

  Private Sub GT46109006_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles GT46109006.Click
  GR46109006.chartType = MSChart20Lib.VtChChartType.VtChChartType3dBar
  End Sub

  Private Sub GE46109006_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles GE46109006.Click
  GR46109006.chartType = MSChart20Lib.VtChChartType.VtChChartType3dLine
  End Sub
  End Class

  BalasHapus
 9. Public Class Latihan044_46109015
  Dim conect As New OleDb.OleDbConnection("PROVIDER = MICROSOFT.ACE.OLEDB.12.0; DATA SOURCE =" & Application.StartupPath & "/DATA GRAFIK.ACCDB")
  Dim imah As New DataTable

  Private Sub Latihan044_46109015_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
  Dim a As New OleDb.OleDbDataAdapter
  a = New OleDb.OleDbDataAdapter("select * from qpembelianperbulanan", conect)
  imah.Rows.Clear()
  a.Fill(imah)
  a.Dispose()

  DATA46109015.DataSource = imah

  GR46109015.ColumnCount = 3
  GR46109015.RowCount = imah.Rows.Count

  Dim tingting As Integer = 0
  For Each x As DataRow In imah.Rows
  tingting += 1

  GR46109015.Row = tingting
  GR46109015.RowLabel = x("bulan")

  GR46109015.Column = 1
  GR46109015.Data = x("unit")

  GR46109015.Column = 2
  GR46109015.Data = x("rata-rata harga") / 1000

  GR46109015.Column = 3
  GR46109015.Data = x("jumlah") / 10000
  Next
  End Sub

  Private Sub GB46109015_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles GB46109015.Click
  GR46109015.chartType = MSChart20Lib.VtChChartType.VtChChartType2dBar
  End Sub

  Private Sub GL46109015_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles GL46109015.Click
  GR46109015.chartType = MSChart20Lib.VtChChartType.VtChChartType2dLine
  End Sub

  Private Sub GK46109015_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles GK46109015.Click
  GR46109015.chartType = MSChart20Lib.VtChChartType.VtChChartType2dPie
  End Sub

  Private Sub GT46109015_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles GT46109015.Click
  GR46109015.chartType = MSChart20Lib.VtChChartType.VtChChartType3dBar
  End Sub

  Private Sub GE46109015_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles GE46109015.Click
  GR46109015.chartType = MSChart20Lib.VtChChartType.VtChChartType3dLine
  End Sub
  End Class

  BalasHapus
 10. Public Class Latihan44_46109050
  Dim hubung As New OleDb.OleDbConnection("provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source= " & Application.StartupPath & "\data grafik.accdb")
  Dim risky As New DataTable


  Private Sub Latihan44_46109050_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

  Dim kiki As New OleDb.OleDbDataAdapter
  kiki = New OleDb.OleDbDataAdapter("select * from QPembelianPerBulanan", hubung)
  risky.Rows.Clear()
  kiki.Fill(risky)
  dtg46109050.DataSource = risky
  kiki.Dispose()


  chart46109050.RowCount = risky.Rows.Count
  chart46109050.ColumnCount = 3


  Dim posisibarisgrafik As Integer = 0
  For Each barisX As DataRow In risky.Rows
  posisibarisgrafik = posisibarisgrafik + 1

  chart46109050.Row = posisibarisgrafik
  chart46109050.RowLabel = barisX("BULAN")

  chart46109050.Column = 1
  chart46109050.Data = barisX("UNIT")

  chart46109050.Column = 2
  chart46109050.Data = barisX("RATA-RATA HARGA") / 1000

  chart46109050.Column = 3
  chart46109050.Data = barisX("JUMLAH") / 10000
  Next


  End Sub

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

  chart46109050.chartType = MSChart20Lib.VtChChartType.VtChChartType2dBar

  End Sub

  Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
  chart46109050.chartType = MSChart20Lib.VtChChartType.VtChChartType2dLine
  End Sub

  Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
  chart46109050.chartType = MSChart20Lib.VtChChartType.VtChChartType2dPie

  End Sub

  Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
  chart46109050.chartType = MSChart20Lib.VtChChartType.VtChChartType3dBar
  End Sub

  Private Sub Button5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button5.Click
  chart46109050.chartType = MSChart20Lib.VtChChartType.VtChChartType3dLine

  End Sub
  End Class

  BalasHapus
 11. Public Class Latihan4446109026
  Dim hubung As New OleDb.OleDbConnection("provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source= " & Application.StartupPath & "\data grafik.accdb")
  Dim ibeng As New DataTable


  Private Sub Latihan4446109026_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

  Dim ibhe As New OleDb.OleDbDataAdapter
  ibhe = New OleDb.OleDbDataAdapter("select * from QPembelianPerBulanan", hubung)
  ibeng.Rows.Clear()
  ibhe.Fill(ibeng)
  dtg46109026.DataSource = ibeng
  ibhe.Dispose()


  chart46109026.RowCount = ibeng.Rows.Count
  chart46109026.ColumnCount = 3


  Dim posisibarisgrafik As Integer = 0
  For Each barisX As DataRow In ibeng.Rows
  posisibarisgrafik = posisibarisgrafik + 1

  chart46109026.Row = posisibarisgrafik
  chart46109026.RowLabel = barisX("BULAN")

  chart46109026.Column = 1
  chart46109026.Data = barisX("UNIT")

  chart46109026.Column = 2
  chart46109026.Data = barisX("RATA-RATA HARGA") / 1000

  chart46109026.Column = 3
  chart46109026.Data = barisX("JUMLAH") / 10000
  Next


  End Sub

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

  chart46109026.chartType = MSChart20Lib.VtChChartType.VtChChartType2dBar

  End Sub

  Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
  chart46109026.chartType = MSChart20Lib.VtChChartType.VtChChartType2dLine
  End Sub

  Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
  chart46109026.chartType = MSChart20Lib.VtChChartType.VtChChartType2dPie

  End Sub

  Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
  chart46109026.chartType = MSChart20Lib.VtChChartType.VtChChartType3dBar
  End Sub

  Private Sub Button5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button5.Click
  chart46109026.chartType = MSChart20Lib.VtChChartType.VtChChartType3dLine

  End Sub
  End Class

  BalasHapus