Jumat, 18 November 2011

Latihan 42 APKOM 4 D4B

9 komentar:

 1. FARADILLAH AMALIA RIVAI

  LATIHAN 42

  Public Class LATIHAN42_46109010
  Dim hubung As New OleDb.OleDbConnection("provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source= " & Application.StartupPath & "\data grafik.accdb")
  Dim faradillah As New DataTable


  Private Sub latihan42_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
  Dim fara As New OleDb.OleDbDataAdapter
  fara = New OleDb.OleDbDataAdapter("select * from qrekapperrekening", hubung)
  faradillah.Rows.Clear()
  fara.Fill(faradillah)
  dtg46109010.DataSource = faradillah
  fara.Dispose()

  'membentuk jumlah baris dan jumlah kolo grafik yang akan dibuat'
  chart46109010.RowCount = faradillah.Rows.Count
  chart46109010.ColumnCount = 2

  'memasukkan data ke setiap baris dan setiap kolom dari data table faradillah'

  Dim posisibarisgrafik As Integer = 0
  For Each barisX As DataRow In faradillah.Rows
  posisibarisgrafik = posisibarisgrafik + 1

  chart46109010.Row = posisibarisgrafik
  chart46109010.RowLabel = barisX("KODEREKENING")

  chart46109010.Column = 1
  chart46109010.Data = barisX("TOTAL DEBET") / 1000

  chart46109010.Column = 2
  chart46109010.Data = barisX("TOTAL KREDIT") / 1000
  Next


  End Sub

  End Class

  BalasHapus
 2. andi muh. yusri

  Public Class Latihan42_46109038

  Dim Yusri As New OleDb.OleDbConnection("provider=Microsoft.ACE.OleDb.12.0;data source=" & Application.StartupPath & "\Data Grafik.accdb")
  Dim Kaka As New DataTable

  Private Sub Latihan42_46109038_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

  Dim Rhey = New OleDb.OleDbDataAdapter("select*from QRekapPerRekening", Yusri)
  Kaka.Rows.Clear()

  Rhey.Fill(Kaka)
  DGV_46109038.DataSource = Kaka
  Rhey.Dispose()

  Chart_46109038.RowCount = Kaka.Rows.Count()
  Chart_46109038.ColumnCount = 2

  Dim PosisiBarisGrafik As Integer = 0
  For Each BarisX As DataRow In Kaka.Rows
  PosisiBarisGrafik = PosisiBarisGrafik + 1

  Chart_46109038.Row = PosisiBarisGrafik
  Chart_46109038.RowLabel = BarisX("KODEREKENING")

  Chart_46109038.Column = 1
  Chart_46109038.Data = BarisX("TOTAL DEBET") / 1000

  Chart_46109038.Column = 2
  Chart_46109038.Data = BarisX("TOTAL KREDIT") / 1000

  Next

  End Sub
  End Class

  BalasHapus
 3. Public Class LATIHAN42_46109010
  Dim hubung As New OleDb.OleDbConnection("provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source= " & Application.StartupPath & "\data grafik.accdb")
  Dim wawan As New DataTable


  Private Sub latihan42_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
  Dim riswan As New OleDb.OleDbDataAdapter
  riswan = New OleDb.OleDbDataAdapter("select * from qrekapperrekening", hubung)
  wawan.Rows.Clear()
  riswan.Fill(wawan)
  data46109002.DataSource = wawan
  riswan.Dispose()

  'membentuk jumlah baris dan jumlah kolo grafik yang akan dibuat'
  chart46109002.RowCount = wawan.Rows.Count
  chart46109002.ColumnCount = 2

  'memasukkan data ke setiap baris dan setiap kolom dari data table wawan'

  Dim posisibarisgrafik As Integer = 0
  For Each barisX As DataRow In wawan.Rows
  posisibarisgrafik = posisibarisgrafik + 1

  chart46109002.Row = posisibarisgrafik
  chart46109002.RowLabel = barisX("KODEREKENING")

  chart46109002.Column = 1
  chart46109002.Data = barisX("TOTAL DEBET") / 1000

  chart46109002.Column = 2
  chart46109002.Data = barisX("TOTAL KREDIT") / 1000
  Next

  End Sub

  End Class

  BalasHapus
 4. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

  BalasHapus
 5. Public Class Latihan42_46109035

  Dim Diaz As New OleDb.OleDbConnection("provider=Microsoft.ACE.OleDb.12.0;data source=" & Application.StartupPath & "\Data Grafik.accdb")
  Dim Ss As New DataTable

  Private Sub Latihan42_46109035_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

  Dim Asrini = New OleDb.OleDbDataAdapter("select*from QRekapPerRekening", Diaz)
  Ss.Rows.Clear()

  Asrini.Fill(ss)
  DGV_46109035.DataSource = Ss
  Asrini.Dispose()

  diah_46109035.RowCount = Ss.Rows.Count()
  Diah_46109035.ColumnCount = 2

  Dim PosisiBarisGrafik As Integer = 0
  For Each BarisX As DataRow In Ss.Rows
  PosisiBarisGrafik = PosisiBarisGrafik + 1

  Diah_46109035.Row = PosisiBarisGrafik
  Diah_46109035.RowLabel = BarisX("KODEREKENING")

  Diah_46109035.Column = 1
  Diah_46109035.Data = BarisX("TOTAL DEBET") / 1000

  Diah_46109035.Column = 2
  Diah_46109035.Data = BarisX("TOTAL KREDIT") / 1000

  Next

  End Sub
  End Class

  BalasHapus
 6. Andi Nurmuhitha ( 461 09 047)
  LATIHAN 42
  Public Class Latihan4246109047

  Dim Hubung As New OleDb.OleDbConnection("provider=Microsoft.ACE.OleDb.12.0;data source=" & Application.StartupPath & "\Data Grafik.accdb")
  Dim Muhitha As New DataTable

  Private Sub Latihan4246109047_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

  Dim Itha = New OleDb.OleDbDataAdapter("select*from QRekapPerRekening", Hubung)
  Muhitha.Rows.Clear()

  Itha.Fill(Muhitha)
  DGV46109047.DataSource = Muhitha
  Itha.Dispose()

  Chart46109047.RowCount = Muhitha.Rows.Count()
  Chart46109047.ColumnCount = 2

  Dim PosisiBarisGrafik As Integer = 0
  For Each BarisX As DataRow In Muhitha.Rows
  PosisiBarisGrafik = PosisiBarisGrafik + 1

  Chart46109047.Row = PosisiBarisGrafik
  Chart46109047.RowLabel = BarisX("KODEREKENING")

  Chart46109047.Column = 1
  Chart46109047.Data = BarisX("TOTAL DEBET") / 1000

  Chart46109047.Column = 2
  Chart46109047.Data = BarisX("TOTAL KREDIT") / 1000

  Next

  End Sub
  End Class

  BalasHapus
 7. Public Class LATIHAN042_46109015
  Dim CONECT As New OleDb.OleDbConnection("provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source= " & Application.StartupPath & "\DATA GRAFIK.accdb")

  Dim imah As New DataTable

  Private Sub LATIHAN042_46109015_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
  Dim qayyimah As New OleDb.OleDbDataAdapter
  qayyimah = New OleDb.OleDbDataAdapter("select * from QRekapPerRekening", CONECT)
  imah.Rows.Clear()
  qayyimah.Fill(imah)
  DATA46109015.DataSource = imah

  qayyimah.Dispose()


  GR46109015.ColumnCount = 2
  GR46109015.RowCount = imah.Rows.Count


  Dim POSISIBARIS As Integer = 0

  For Each x As DataRow In imah.Rows
  POSISIBARIS = POSISIBARIS + 1
  GR46109015.Row = POSISIBARIS

  GR46109015.Row = POSISIBARIS
  GR46109015.RowLabel = x("KODEREKENING")

  GR46109015.Column = 1
  GR46109015.Data = x("TOTAL DEBET") / 1000

  GR46109015.Column = 2
  GR46109015.Data = x("TOTAL KREDIT") / 1000

  Next
  End Sub
  End Class

  BalasHapus
 8. Public Class Latihan4246109026

  Dim Hubung As New OleDb.OleDbConnection("provider=Microsoft.ACE.OleDb.12.0;data source=" & Application.StartupPath & "\Data Grafik.accdb")
  Dim Ibeng As New DataTable

  Private Sub Latihan4246109026_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

  Dim Ibhe = New OleDb.OleDbDataAdapter("select*from QRekapPerRekening", Hubung)
  Ibeng.Rows.Clear()

  Ibhe.Fill(Ibeng)
  DGV46109026.DataSource = Ibeng
  Ibhe.Dispose()

  Chart46109026.RowCount = Ibeng.Rows.Count()
  Chart46109026.ColumnCount = 2

  Dim PosisiBarisGrafik As Integer = 0
  For Each BarisX As DataRow In Ibeng.Rows
  PosisiBarisGrafik = PosisiBarisGrafik + 1

  Chart46109026.Row = PosisiBarisGrafik
  Chart46109026.RowLabel = BarisX("KODEREKENING")

  Chart46109026.Column = 1
  Chart46109026.Data = BarisX("TOTAL DEBET") / 1000

  Chart46109026.Column = 2
  Chart46109026.Data = BarisX("TOTAL KREDIT") / 1000

  Next

  End Sub
  End Class

  BalasHapus
 9. Public Class tugas42
  Dim CONECT As New OleDb.OleDbConnection("provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source= " & Application.StartupPath & "\DATA GRAFIK.accdb")

  Dim tofiq As New DataTable

  Private Sub LATIHAN4246109033_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
  Dim tm As New OleDb.OleDbDataAdapter
  tm = New OleDb.OleDbDataAdapter("select * from QRekapPerRekening", CONECT)
  tofiq.Rows.Clear()
  tm.Fill(tofiq)
  DATA46109033.DataSource = tofiq

  tm.Dispose()


  GR46109033.ColumnCount = 2
  GR46109033.RowCount = tofiq.Rows.Count


  Dim POSISIBARIS As Integer = 0

  For Each x As DataRow In tofiq.Rows
  POSISIBARIS = POSISIBARIS + 1
  GR46109033.Row = POSISIBARIS

  GR46109033.Row = POSISIBARIS
  GR46109033.RowLabel = x("KODEREKENING")

  GR46109033.Column = 1
  GR46109033.Data = x("TOTAL DEBET") / 1000

  GR46109033.Column = 2
  GR46109033.Data = x("TOTAL KREDIT") / 1000

  Next
  End Sub
  End Class

  BalasHapus