Jumat, 18 November 2011

Latihan 41 APKOM 4 D4B

8 komentar:

 1. FARADILLAH AMALIA RIVAI

  LATIHAN 41

  Public Class LATIHAN41_46109010
  Dim hubung As New OleDb.OleDbConnection("provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source= " & Application.StartupPath & "\data grafik.accdb")
  Dim faradillah As New DataTable


  Private Sub LATIHAN41_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
  Dim fara As New OleDb.OleDbDataAdapter
  fara = New OleDb.OleDbDataAdapter("select * from keuangan", hubung)
  faradillah.Rows.Clear()
  fara.Fill(faradillah)
  dtg46109010.DataSource = faradillah
  fara.Dispose()

  'membentuk jumlah baris dan jumlah kolo grafik yang akan dibuat'
  chart46109010.RowCount = faradillah.Rows.Count
  chart46109010.ColumnCount = 2

  'memasukkan data ke setiap baris dan setiap kolom dari data table faradillah'

  Dim posisibarisgrafik As Integer = 0
  For Each barisX As DataRow In faradillah.Rows
  posisibarisgrafik = posisibarisgrafik + 1

  chart46109010.Row = posisibarisgrafik
  chart46109010.RowLabel = barisX("TAHUN")

  chart46109010.Column = 1
  chart46109010.Data = barisX("PENDAPATAN") / 1000

  chart46109010.Column = 2
  chart46109010.Data = barisX("BIAYA") / 1000
  Next


  End Sub
  End Class

  BalasHapus
 2. Andi muh. yusri

  Public Class Latihan41_46109038

  Dim Yusri As New OleDb.OleDbConnection("provider=Microsoft.ACE.OleDb.12.0;data source=" & Application.StartupPath & "\Data Grafik.accdb")
  Dim Kaka As New DataTable

  Private Sub Latihan41_46109038_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

  Dim Rhey = New OleDb.OleDbDataAdapter("select*from Keuangan", Yusri)
  Kaka.Rows.Clear()

  Rhey.Fill(Kaka)
  DGV_46109038.DataSource = Kaka
  Rhey.Dispose()

  Chart_46109038.RowCount = Kaka.Rows.Count()
  Chart_46109038.ColumnCount = 2

  Dim PosisiBarisGrafik As Integer = 0
  For Each BarisX As DataRow In Kaka.Rows
  PosisiBarisGrafik = PosisiBarisGrafik + 1

  Chart_46109038.Row = PosisiBarisGrafik
  Chart_46109038.RowLabel = BarisX("Tahun")

  Chart_46109038.Column = 1
  Chart_46109038.Data = BarisX("Pendapatan") / 1000

  Chart_46109038.Column = 2
  Chart_46109038.Data = BarisX("Biaya") / 1000

  Next

  End Sub
  End Class

  BalasHapus
 3. Public Class LATIHAN41_46109002
  Dim hubung As New OleDb.OleDbConnection("provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source= " & Application.StartupPath & "\data grafik.accdb")
  Dim wawan As New DataTable


  Private Sub LATIHAN41_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
  Dim riswan As New OleDb.OleDbDataAdapter
  fara = New OleDb.OleDbDataAdapter("select * from keuangan", hubung)
  wawan.Rows.Clear()
  riswan.Fill(wawan)
  data46109002.DataSource = wawan
  riswan.Dispose()

  'membentuk jumlah baris dan jumlah kolo grafik yang akan dibuat'
  chart46109002.RowCount = wawan.Rows.Count
  chart46109002.ColumnCount = 2

  'memasukkan data ke setiap baris dan setiap kolom dari data table wawan'

  Dim posisibarisgrafik As Integer = 0
  For Each barisX As DataRow In wawan.Rows
  posisibarisgrafik = posisibarisgrafik + 1

  chart46109002.Row = posisibarisgrafik
  chart46109002.RowLabel = barisX("TAHUN")

  chart46109002.Column = 1
  chart46109002.Data = barisX("PENDAPATAN") / 1000

  chart46109002.Column = 2
  chart46109002.Data = barisX("BIAYA") / 1000
  Next


  End Sub
  End Class

  BalasHapus
 4. Public Class Latihan41_46109035

  Dim Diaz As New OleDb.OleDbConnection("provider=Microsoft.ACE.OleDb.12.0;data source=" & Application.StartupPath & "\Data Grafik.accdb")
  Dim ss As New DataTable

  Private Sub Latihan41_46109035_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

  Dim Asrini = New OleDb.OleDbDataAdapter("select*from Keuangan", Yusri)
  Ss.Rows.Clear()

  Asrini.Fill(Ss)
  DGV_46109035.DataSource = Ss
  Asrini.Dispose()

  diah_46109035.RowCount = Ss.Rows.Count()
  Diah_46109035.ColumnCount = 2

  Dim PosisiBarisGrafik As Integer = 0
  For Each BarisX As DataRow In Ss.Rows
  PosisiBarisGrafik = PosisiBarisGrafik + 1

  Diah_46109035.Row = PosisiBarisGrafik
  Diah_46109035.RowLabel = BarisX("Tahun")

  Diah_46109035.Column = 1
  Diah_46109035.Data = BarisX("Pendapatan") / 1000

  Diah_46109035.Column = 2
  Diah_46109035.Data = BarisX("Biaya") / 1000

  Next

  End Sub
  End Class

  BalasHapus
 5. Andi Nurmuhitha Munir (461 09 047)
  LATIHAN 41

  Public Class Latihan4146109047
  Dim hubung As New
  OleDb.OleDbConnection("provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source= " & Application.StartupPath & "\data grafik.accdb")
  Dim Muhitha As New DataTable


  Private Sub Latihan41_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
  Dim itha As New OleDb.OleDbDataAdapter
  itha = New OleDb.OleDbDataAdapter("select * from keuangan", hubung)
  Muhitha.Rows.Clear()
  itha.Fill(Muhitha)
  DGV46109047.DataSource = Muhitha
  itha.Dispose()

  'membentuk jumlah baris dan jumlah kolo grafik yang akan dibuat'
  chart46109047.RowCount = Muhitha.Rows.Count
  chart46109047.ColumnCount = 2

  'memasukkan data ke setiap baris dan setiap kolom dari data table Muhitha'

  Dim posisibarisgrafik As Integer = 0
  For Each barisX As DataRow In Muhitha.Rows
  posisibarisgrafik = posisibarisgrafik + 1

  chart46109047.Row = posisibarisgrafik
  chart46109047.RowLabel = barisX("TAHUN")

  chart46109047.Column = 1
  chart46109047.Data = barisX("PENDAPATAN") / 1000

  chart46109047.Column = 2
  chart46109047.Data = barisX("BIAYA") / 1000
  Next


  End Sub
  End Class

  BalasHapus
 6. Public Class Latihan41_46109050
  Dim hubung As New OleDb.OleDbConnection("provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source= " & Application.StartupPath & "\data grafik.accdb")
  Dim risky As New DataTable


  Private Sub Latihan41_46109050_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
  Dim kiki As New OleDb.OleDbDataAdapter
  kiki = New OleDb.OleDbDataAdapter("select * from keuangan", hubung)
  risky.Rows.Clear()
  kiki.Fill(risky)
  dtg46109050.DataSource = risky
  kiki.Dispose()

  chart46109050.RowCount = risky.Rows.Count
  chart46109050.ColumnCount = 2  Dim posisibarisgrafik As Integer = 0
  For Each barisX As DataRow In risky.Rows

  posisibarisgrafik = posisibarisgrafik + 1

  chart46109050.Row = posisibarisgrafik
  chart46109050.RowLabel = barisX("TAHUN")

  chart46109050.Column = 1
  chart46109050.Data = barisX("PENDAPATAN") / 1000

  chart46109050.Column = 2
  chart46109050.Data = barisX("BIAYA") / 1000
  Next

  End Sub
  End Class

  BalasHapus
 7. Public Class Latihan4146109026
  Dim hubung As New OleDb.OleDbConnection("provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source= " & Application.StartupPath & "\data grafik.accdb")
  Dim ibeng As New DataTable


  Private Sub Latihan4146109026_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
  Dim ibhe As New OleDb.OleDbDataAdapter
  ibhe = New OleDb.OleDbDataAdapter("select * from keuangan", hubung)
  ibeng.Rows.Clear()
  ibhe.Fill(ibeng)
  dtg46109026.DataSource = ibeng
  ibhe.Dispose()

  chart46109026.RowCount = ibeng.Rows.Count
  chart46109026.ColumnCount = 2  Dim posisibarisgrafik As Integer = 0
  For Each barisX As DataRow In ibeng.Rows

  posisibarisgrafik = posisibarisgrafik + 1

  chart46109026.Row = posisibarisgrafik
  chart46109026.RowLabel = barisX("TAHUN")

  chart46109026.Column = 1
  chart46109026.Data = barisX("PENDAPATAN") / 1000

  chart46109026.Column = 2
  chart46109026.Data = barisX("BIAYA") / 1000
  Next

  End Sub
  End Class

  BalasHapus
 8. Public Class tugas41
  Dim CONECT As New OleDb.OleDbConnection("provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source= " & Application.StartupPath & "\DATA GRAFIK.accdb")
  Dim DT As New DataTable

  Private Sub tugas4146109033_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

  Dim tofiq As New OleDb.OleDbDataAdapter
  tofiq = New OleDb.OleDbDataAdapter("select * from KEUANGAN", CONECT)
  DT.Rows.Clear()
  tofiq.Fill(DT)
  DATA46109033.DataSource = DT
  tofiq.Dispose()

  GR46109033.ColumnCount = 2
  GR46109033.RowCount = DT.Rows.Count


  Dim POSISIBARIS As Integer = 0

  For Each x As DataRow In DT.Rows
  POSISIBARIS = POSISIBARIS + 1
  GR46109033.Row = POSISIBARIS


  GR46109033.RowLabel = x("tahun")

  GR46109033.Column = 1
  GR46109033.Data = x("PENDAPATAN") / 1000

  GR46109033.Column = 2
  GR46109033.Data = x("BIAYA") / 1000

  Next

  End Sub

  End Class

  BalasHapus